Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905035Y Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi, 2 op 
Tunniste ay905035Y  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi  Lyhenne Espanjan kieli 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8011 Kieliopinnot, espanja 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään A2

 
Lähtötasovaatimus 

Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot espanjan kielestä, esim. KVK:n Espanjan alkeiskurssi I ja II ja Espanjan jatkokurssi I tai 2-3 vuotta espanjaa lukiossa.

 
Laajuus 

2 op / opiskelijan työtä 53 h

 
Opetuskieli 

suomi ja espanja

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-opiskeluaikana espanjankielisessä yliopistossa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja espanjalaisen yliopisto-opiskelun yhtäläisyydet ja erot. Hän osaa kertoa espanjaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, koululaitoksesta, kulttuurista sekä itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän pystyy viestinnässä ottamaan huomioon kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.

 
Sisältö 

Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja opiskelukulttuuri espanjankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, espanjankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen espanjankielisissä maissa, espanjankielisten maiden kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-aika, harrastukset. Tarpeen mukaan espanjan perusrakenteiden kertausta.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 h/kurssi.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Ari Hepo-aho

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Torikatu 22 A (2. krs)

PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen

kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa