Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ayA551112 FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (AVOIN YO), 25 op 
Tunniste ayA551112  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (AVOIN YO)  Lyhenne FutureDigiHealt 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5491 Terveystiede 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Laajuus 

25 op

 
Opetuskieli 

Neljä opintojaksoa suomeksi ja yksi englanniksi (ay041201A Basics in eHealth).

 
Sisältö 

FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (AVOIN YO) 25 op antaa laajan katsauksen tämän päivän ja tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmään. Opintojen aikana syvennytään digitalisoituvan palvelujärjestelmän ilmiöihin sekä perehdytään siihen, miten digitalisaatio on edennyt maailmassa. Virtuaalisairaalat, etävastaanotot ja digihoitopolut ovat jo nykypäivää, samoin sähköiset terveystarkastukset. Opinnoissa syvennytään digitalisaation haasteisiin ja tuloksellisuuteen sekä potilas-/asiakastyön sujuvuuteen. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida digitaalisuuden tarpeita terveydenhuollossa, hyödyntää digitaalisia ratkaisuja omassa toiminnassaan ja tunnistaa eettisiä tekijöitä digitaalisessa terveydenhuollossa.

 
Lisätiedot 

Opintokokonaisuus voidaan sisällyttää terveystieteiden opiskelijoiden sivuaineopintoihin.

Huom!

- Opintojakson ay041201A Basics in eHealth opetuskieli on englanti. Muiden kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen opetuskieli on suomi. 

- Opintojakso ay041201A Basics in eHealth järjestetään myös erikseen Oulun yliopiston avoimen yliopiston omana, yksittäisenä toteutuksena keväällä 2021. Tähän toteutukseen ilmoittaudutaan erikseen avoimen yliopiston opetustarjontasivuston kautta.

- Kuhunkin avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen toteutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

- Ota kaikissa ilmoittautumiseen, opetukseen ja aikatauluihin liittyvissä asioissa yhteyttä valitsemaasi opetuksen toteuttajaan / kesäyliopistoon. Linkit yhteystietoihin alla (aakkosjärjestyksessä)

Hämeen kesäyliopisto 
Jyväskylän kesäyliopisto  
Kainuun Korkeakouluyhdistys ry / Kainuun kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto  

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa