Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
782608S Battery chemistries and components, 5 op 
Tunniste 782608S  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Battery chemistries and components  Lyhenne Battery chemist 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Opettajat
Nimi
Ulla Lassi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 130 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

The course is held in the spring semester, during the period 3. It is recommended to complete the course at the 4th or 5th spring semester.

 
Osaamistavoitteet 

The student will learn the basic knowledge of the battery materials and structures. The student understands the operation principle of Li-ion battery, its structure, cell assembling. Further, student will learn how to improve the battery performances and especially, battery development from green chemistry viewpoint. The student will familiarize basics of chemistry and components in the battery system.

 
Sisältö 

Battery types and history; Lithium ion battery and principle; Anode and cathode materials used in lithium ion batteries; Electrolytes and other significant components for lithium-ion batteries; Preparation of a single battery cell, Battery cell assembling; Overview of other potential battery technologies.

 
Järjestämistapa 

Web-based learning, Moodle learning environment.

 
Toteutustavat 

Lectures 40 h in the web, self-studies 90 h of which a part is done as independent work in the learning environment.

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopettaja, prosessitekniikka

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että opintojaksot Fysikaalinen kemia I ja II ovat suoritettuina ennen opintojaksoa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luennoitsi­jan luentomateriaali. Kuulustelu luentojen perusteella.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan loppukuulustelulla.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käyetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Ulla Lassi

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla toteutetaan yritysvierailuja/vierailijaluentoja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesäverkkokurssi Battery chemistries and components  Opintojakso  Ulla Lassi  01.06.21 -31.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Battery chemistries and components  Opintojakso  Ulla Lassi  10.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa