Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694696A Vaihtuvateemainen opintojakso, 5 op 
Tunniste 694696A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Vaihtuvateemainen opintojakso  Lyhenne Vaihtuvateemain 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. tai 3. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijan yleisten kirjastojen  asiantuntemus on kehittynyt laaja-alaisesti

 
Sisältö 

Sopimuksen mukaan

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu, luennot tai verkko-opinnot

 
Toteutustavat 

Sopimuksen mukaan

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sopimuksen mukaan

 
Arviointiasteikko 

Sopimuksen mukaan

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

Mahdollisuuksien mukaan

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa