Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op 
Tunniste 694693A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Lyhenne Informaatiosisä 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

Ensimmäinen opiskeluvuosi, periodi IV

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää informaatiosisältöjen ja dokumenttien tuotannon moninaisuuden sekä niiden arvioinnin tavoitteita ja käytäntöjä erityyppisten ja -tasoisten dokumenttikokoelmien muodostamisessa.

 
Sisältö 

Dokumentaatio ja julkaisutyypit. Informaatiosisältöjen  ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi. Tiedonhakujärjestelmät. Sisällönkuvailu ja luettelointi.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja verkko-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset ja tentti

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Oppimateriaali 

Suominen V, Saarti J & Tuomi P (2009) Bibliografinen valvonta : johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki, Avain - soveltuvin osin.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetänä numeerista arviointiarteikkoa 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Opintojakso  Heidi Enwald  01.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi  Tentti    21.08.20