Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät, 5 op 
Tunniste 694691S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät  Lyhenne Ihmis- ja yhtei 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee keskeisimmät ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät informaatiotutkimuksen alalla

 
Sisältö 

Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 h itsenäistä työskentelyä

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Pickard, A.J. (2013) Research methods in information, 2nd edition

Case, D.O. & Given, L. (2016) Looking for Information. 4th edition. Luvut 9-11

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa