Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op 
Tunniste 694690S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Informaatio ja tieto yhteiskunnassa  Lyhenne Informaatio ja 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa lähtökohdan todellisuuden tarkasteluun sosiaalisesti rakentuneena. Hän osaa kuvata median roolia ja merkitystä arkitodellisuuden rakentumisessa.   

 
Sisältö 

Tiedonsosiologia, tieto, todellisuus, institutionalisaatio, legitimaatio, sosialisaatio, medioituminen, toimijuus.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 h itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Berger, P. L. & Luckman, T. (2017) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. (Alkuteos The Social Construction of Reality, 1966.); Couldry, N. & Hepp, A. (2017) The Mediated Construction of Reality. 1st ed.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa