Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
801399A Geometria, 5 op 
Tunniste 801399A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Geometria  Lyhenne Geometria 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Pekka Salmi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2.-5. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää geometrian aksioomeja yksinkertaisten geometristen tulosten perusteluissa sekä soveltaa geometrian aksioomeja ja näistä johdettuja tuloksia geometrisissa tehtävissä ja päättelyissä.

 
Sisältö 

Tutustutaan aksiomaattiseen geometriaan modernista näkökulmasta.

Geometrian aksiomien avulla johdetaan vektorin käsite ja vektoreita hyödynnetään geometrian tutkimisessa. Euklidiseen geometriaan siirrytään affiinin geometrian kautta. Kurssilla johdetaan myös klassisia geometrian tuloksia kuten Cevan lause. Lopuksi käsitellään pinta-alaa ja tilavuutta.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h laskuharjoituksia, 91 h itsenäistä työtä

 
Kohderyhmä 

Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Lineaarialgebra

 
Oppimateriaali 

Luentokalvot. Kirjallisuutta: John Roe, Elementary Geometry, Oxford University Press, Oxford, 1993.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Pekka Salmi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Geometria  Opintojakso  Marko Leinonen  01.11.21 -20.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Geometria tentti  Tentti  Marko Leinonen  21.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Geometria tentti  Tentti  Marko Leinonen  04.02.22