Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811104P Ohjelmointi 1, 5 op 
Tunniste 811104P  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ohjelmointi 1  Lyhenne Ohjelmointi 1 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Lappalainen, Jouni Esko Antero 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla 1 ja 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
* tehdä yksinkertaisia toimivia ohjelmia.
* tunnistaa perusohjausrakenteet ja käyttää niitä ohjelmassa.
* tunnistaa käsitteet: modulaarisuus, taulukko, tiedon tallentaminen.
* soveltaa ohjelmassa modulaarista rakennetta, taulukoita ja tiedon tallennusmenetelmiä
* etsiä ja korjata virheitä ohjelmasta.
* ratkaista laskennallisen ongelman abstrahoimalla ja askeleittain tarkentamalla.
* selittää rekursion käsitteen.
* käsitellä binäärisiä ja heksadesimaalisia lukuja sekä tuntee lukujen esittämisen tietokoneessa.
* dokumentoida ohjelman.

 
Sisältö 

1. ohjelmiston suunnittelu (vesiputousmalli) 2. algoritminen ongelmanratkaisu 3. askeleittain tarkentaminen 4. ohjausrakenteet 5. modulaarinen ohjelmointi, moduulin kutsu, moduulien välinen kommunikointi 6. tietotyypit 7. taulukot 8. osoittimet 9. merkkijonot 10. rakenteinen tieto 11. tiedon tallettaminen.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Teoriaopintoja luentoina ja/tai verkko-opiskeluna 40 h, ohjelmointiharjoituksia mikroluokassa ja/tai verkko-oppimisympäristössä 24h, itsenäistä työskentelyä 70h

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Deitel, Deitel: C HOW TO PROGRAM; Pearson Education Inc. 2007 tai uudempi painos. Luentokalvot.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1. lopputentillä + harjoituspisteillä + kotitehtävillä TAI 2. välikokeilla (2 kpl) + harjoituspisteillä + kotitehtävillä.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Lappalainen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ohjelmointi 1, kesäopinnot  Opintojakso  Lappalainen, Jouni Esko Antero  10.05.21 -08.08.21
Ilmoittautumiseen Ohjelmointi 1  Opintojakso  Lappalainen, Jouni Esko Antero  06.09.21 -17.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa