Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811103P Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op 
Tunniste 811103P  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johdatus ohjelmistotuotantoon  Lyhenne Johdatus ohjelm 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Oivo, Markku Tapani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
* kuvailla ohjelmistotuotannon periaatteet, määritellä sen avainkäsitteet sekä käyttää ammattiterminologiaa,
* kuvailla ohjelmistotuotannon ammattimaisena toimintana ja teollisuuden alana,
* kuvailla tärkeitä ohjelmistotuotannon ammatillisia käytäntöjä ja toimia niiden mukaisesti,
* kuvailla nykyaikaiset ohjelmistoprosessit ja valita soveltuvat tilanteen perusteella,
* kuvailla ohjelmistotuotannon keskeisiä ongelman tunnistuksen ja strukturoinnin menetelmiä ja soveltaa niitä,
* tunnistaa ja soveltaa keskeisiä nykyaikaisia ohjelmistotuotannon malleja, menetelmiä ja työkaluja sekä
* kuvailla jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehityksen välttämättömyyden ohjelmistotuotannon alalla.

 
Sisältö 

* Ammattimaisen ohjelmistotuotannon periaatteet
* Ohjelmistoprosessit
* Ketterä ohjelmistokehitys
* Vaatimusmäärittely
* Järjestelmän mallintaminen
* Arkkitehtuurisuunnittelu
* Suunnittelu ja toteutus
* Ohjelmistotestaus
* Ohjelmiston evoluutio

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäharjoitukset, itsenäinen opiskelu, 133h

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet on saavutettu: Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin

 
Oppimateriaali 

Sommerville, Ian (2016). Software Engineering, 10th Edition

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Moodle-tehtävät ja esseet

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Markku Oivo

 
Työelämäyhteistyö 

Vierailuluennot ja / tai yritysvierailut

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johdatus ohjelmistotuotantoon, kesäopinnot  Opintojakso  Oivo, Markku Tapani  31.05.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Introduction to Software Engineering  Opintojakso  Oivo, Markku Tapani  01.11.21 -13.12.21
Ilmoittautumiseen Johdatus ohjelmistotuotantoon  Opintojakso  Oivo, Markku Tapani  02.11.21 -14.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa