Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353312S Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu, 10 op 
Tunniste 353312S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu  Lyhenne Johtamisosaamis 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Krista Hylkilä 
Saara Kukkohovi 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 2. lukuvuosi, syksy 2. periodi 1. ja 2. periodi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa toimia työelämän monialaisissa asiantuntijaryhmissä sekä johtaa asioita ja ihmisiä erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä
  • osaa analysoida ja tuottaa johtamisessa tarvittavaa asiantuntijamateriaalia päätöksenteon tueksi sekä käyttää erilaisia digitaalisia esitystapoja sen esille tuomisessa
  • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja päätöksentekotaitoja omassa harjoittelussaan
  • osaa arvioida omaa ja työyhteisön osaamista/toimintaa 
  • osaa tunnistaa ja tulkinta tulevaisuuden kehittämishaasteita ja suuntaviivoja terveydenhuollon johtamisessa.
 
Sisältö 

Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa. Harjoittelusuunnitelman ja loppuraportin laatiminen.

 
Järjestämistapa 

Johtamisen harjoittelu valitussa harjoittelupaikassa.

 
Toteutustavat 

Harjoitteluun liittyvät osa-alueet:

Osa 1: harjoittelu info, 2. lukuvuoden syksy (2 h)

Osa 2: Yksilöllisen harjoittelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä harjoitteluorganisaation kanssa (22 h)

Osa 3: Harjoittelun toteuttaminen ja arviointi (230 h)

Osa 4: Loppuraportin laatiminen (10 h)

Osa 5: Tutkimusklubit (2)

Osa 6: Työpaja (4 h)

 
Kohderyhmä 

Hoitotieteen Hoitotyön johtajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät Hoitotyön johtajan suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot käytynä.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoittelun suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhdessä ohjaajan kanssa. Harjoittelusuunnitelman ja loppuraportin laatiminen. Itsearviointi/omaa asiantuntijuuden kasvua reflektoiden. Tutkimusklubeihin ja työpajoihin osallistuminen. 

Arvioinnissa käytetään jatkuvaa arviointia ja osaamisperustaista arviointimatriisia.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja

 
Työelämäyhteistyö 

Työelämälähtöinenharjoittelu suoritetaan opiskelijan valitsemassa organisaatiossa.

 
Lisätiedot 

Lukuvuonna 2020-21 opintojakso toteutuu yhdessä opintojakson 352226S Kliininen harjoittelu kanssa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Aloitusinfo 7.5.2020 klo 14.15-16, työpaja 27.8.2020 klo 14.15-16. Opetustapahtumat toteutetaan etäyhteydellä, lisätietoja vastuuopettaja Jonna Juntuselta. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämiskriteerit.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu, KESÄ 2021  Opintojakso  10    03.05.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu  Opintojakso  10  Pirjo Kaakinen  09.09.21 -01.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa