Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay900008Y Puheviestinnän perusteet (AVOIN YO), 3 op 
Tunniste ay900008Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Puheviestinnän perusteet (AVOIN YO)  Lyhenne Puheviestinnän 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8001 Kieliopinnot, suomi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa valmistaa ja esittää kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja ymmärrettävän puhe-esityksen omasta tieteenalastaan. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Pystyy osallistumaan tieteelliseen vuorovaikutukseen argumentoinnin ja analyyttisen kuuntelun avulla. Osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti. Pystyy realistisesti arvioimaan omia puheviestintätaitojaan ja ymmärtää puheviestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelussa ja tieteellisessä toiminnassa sekä osana ammattitaitoa.

 
Sisältö 

Esiintymis- ja pienryhmäharjoituksia, viestijäkuva ja sen merkitys, puheviestintätilanne ja -taidot, puheen rakenne ja valmistelu, tieteellisen vuorovaikutuksen tavoitteet ja ominaispiirteet, asiantuntijana viestiminen tieteellisissä ja ammatillisissa yhteyksissä, keskusteleminen, neuvotteleminen ja palaverikäytännöt, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 55 h.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opettajan jakama materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mikkola, Outi

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Vaasan kesäyliopisto
Fabriikki F363, 3.krs
Yliopistonranta 10
65200 Vaasa

Puh. 044 754 5783

info@vaasankesayliopisto.fi

https://www.vaasankesayliopisto.fi/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa