Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353218S Johtamisen harjoittelu, osa 1, 5 op 
Tunniste 353218S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johtamisen harjoittelu, osa 1  Lyhenne Johtamisen harj 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5447 Terveyshallintotiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Heidi Pirkola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Opetus järjestetään suomeksi. Tarvittaessa opintojakson voi suorittaa englanniksi. 

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 2. vuoden syyslukukausi, 2 periodi. Työelämäharjoittelu on mahdollista suorittaa kesäopintoina.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa analysoida, arvioida, tulkita ja reflektoida omaa johtamisosaamistaan sosiaali- ja terveydenhuollon työelämän hallinnon, johtamisen tai tutkimuksen alueella
  • osaa soveltaa oman alansa käytännön taitoja työelämäharjoittelussa valitsemansa harjoittelupaikan tehtävien mukaisesti (lainsäädännön tuntemus, projektien hallinnan taidot, taloushallinto)
  • osoittaa portfolion avulla kehittymisensä ja osaamisensa asiantuntijana sekä kykynsä soveltaa tietoa esimies-, koordinointi-, suunnittelu- ja organisointitehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • osoittaa esiintymistaitoaan sekä viestintä- ja teknologiataitojaan esitellessään portfolionsa
  • osoittaa portfoliossa osaamisensa kirjallisen raportin tuottamiseen.
 
Sisältö 

Työelämävierailu toteutetaan pareittain tai pienissä ryhmissä. Harjoitteluosa toteutetaan yksilöllisen harjoittelusuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon alalla joko kotimaisessa tai kansainvälisessä organisaatiossa. Syksyn seminaarityöskentelyssä esitetään työelämävierailu, kevään seminaarityöskentelyssä esitetään portfolio. Osana itsenäistä työskentelyä laaditaan maisteriopintojen HOPS.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Opintojakso koostuu kahdesta osasta, yhteensä 10 op, josta harjoittelua yhteensä 6 viikkoa. Yksilöllinen ohjaus harjoittelupaikan valinnassa (2 h), ryhmätyöskentely ja verkko-opiskelu 6 h, johtamisen työelämäharjoittelu (3 viikkoa) johtamisen reflektioseminaarit 8 h ja itsenäinen työskentely 119 h.

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen opiskelijat/ terveyshallintotiede

 
Esitietovaatimukset 

Ei vaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Soveltuvat tieteelliset artikkelit ja muu kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen seminaareihin ja ryhmätyöskentelyyn. Johtamisen työelämäharjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä portfolion laatiminen. Työelämän edustaja (harjoittelun ohjaaja) arvioi harjoittelun. Opiskelija itsearvioi osaamistaan portfoliossa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja

 
Työelämäyhteistyö 

Työelämäharjoittelu, työelämälähtöiset oppimistehtävät, työelämälähtöinen arviointi.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Yhteydenotto vastuuopettajaan (Moona Huhtakangas) sähköpostilla. Työelämäjakso erikseen sovittuna ajankohtana kesä- tai heinäkuussa 2020. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämiskriteerit.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johtamisen harjoittelu, osa 1, KESÄ 2020  Opintojakso  Moona Huhtakangas  01.06.20 -31.07.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa