Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761685S Optiikka, 5 op 
Tunniste 761685S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Optiikka  Lyhenne Optiikka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Seppo Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat 2. vsk - 5 vsk. Maisteriopintoihin sisällytettävä opintojakso.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy pureutumaan modernin optiikan alaan liittyviin kysymyksiin ja osaa soveltaa tietämystään optiikan alan tutkimuksessa ja teollisuudessa.

 
Sisältö 

Sähkömagneettiset aallot, dispersio, sähkömagneettinen spektri, valon eteneminen, heijastuminen, taittuminen, kokonaisheijastus, metallien optisia ominaisuuksia, polarisaatio, polarisaattorit, optiset modulaattorit, nestekiteet, interferenssi, interferometrian sovellutuksia, monikerrospinnoitteet, Fraunhoferin diffraktio, Fresnelin diffraktio, Kirchhoffin diffraktioteoria, koherenssiteorian perusteet ja sovellutuksia, Fourier-optiikkaa ja sovellutuksia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h laskuharjoituksia, 91 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Pohjatiedot: Aineopintotason Aaltoliike ja optiikka tai vastaava

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

E. Hecht: Optics.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt KESÄKURSSI Optiikka  Opintojakso  Seppo Alanko 
18.05.20 -01.07.20 -
Optiikka verkkokurssi (kevät 2021)  Opintojakso  Seppo Alanko  27.07.20
Optiikka verkkokurssi (syksy 2020)  Opintojakso  Seppo Alanko  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa