Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
044001S Harjoittelu 1, 3-18 op 
Tunniste 044001S  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Harjoittelu 1  Lyhenne Harjoittelu 1 
Laajuus3-18 op   
OpiskelumuotoHarjoittelu Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

24 op /648 tuntia opiskelijan työtä

 
Osaamistavoitteet 

Harjoittelun tavoitteena on lääketieteen opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventäminen käytännön työssä. Harjoittelun aikana opiskelija soveltaa opinnoissa saatuja valmiuksia käytäntöön, suorittaa valvotusti yleislääkäritasoisia toimenpiteitä ja perehtyy moniammatilliseen työskentelyyn sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan.

 
Sisältö 

Harjoittelu

 
Järjestämistapa 

Harjoittelu.

 
Toteutustavat 

Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op eli 16 viikkoa harjoittelua. Harjoittelua on suoritettava vähintään kolmella eri erikoisalalla, joihin lasketaan myös opetus- tai tutkimustyönä tehtävä harjoittelu. Joillakin erikoisaloilla on suoritustapoja tarkentavia ohjeistuksia, joihin tulee tutustua ennen harjoitteluun hakeutumista. Harjoittelujaksoksi voidaan hyväksyä vähintään kahden viikon yhtäjaksoinen työskentely (yhteensä 10 työpäivää; 3 opintopistettä).

 

Harjoittelun suorittaminen on määritelty tarkemmin lääketieteen tutkinto-ohjelman harjoitteluohjesäännössä.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitteluun liittyvät dokumentit tulee toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen heti harjoittelun päätyttyä. Sen jälkeen suoritus harjoittelusta kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Suoritus kirjataan sen pituisena kuin ohjaussitoumuksessa on sovittu ja työ-/ palvelutodistuksella todennettu.

 
Arviointiasteikko 

Harjoittelujakson arvostelussa käytetään sanallista arvioita hyväksytty tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Petri Kulmala

 
Lisätiedot 

Harjoittelun suorittaminen on määritelty tarkemmin lääketieteen tutkinto-ohjelman harjoitteluohjesäännössä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa