Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
800321A Sarjat ja approksimointi, 5 op 
Tunniste 800321A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Sarjat ja approksimointi  Lyhenne Sarjat ja appro 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Mahmoud Filali 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa käsitellä sarjoja ja tutkia niiden suppenemista
- osaa selittää eron tasaisen ja pisteittäisen suppenemisen välillä
- osaa tutkia funktiojonojen ja -sarjojen pisteittäistä ja tasaista suppenemista
- osaa käyttää potenssisarjoja funktioiden approksimoimiseen.

 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan sekä luku- että funktiosarjoja. Keskeisiä sisältöjä ovat sarjojen suppenemistestit, funktiojonon pisteittäinen ja tasainen suppeneminen, potenssisarjat sekä Taylorin sarja. Kurssilla tutustutaan funktioiden approksimointiin esimerkiksi polynomeilla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h laskuharjoituksia, 91 h omatoimista työskentelyä

 
Kohderyhmä 

Matematiikan pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Jatkuvuus ja derivaatta 800317A sekä Integraali 800318A

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mahmoud Filali

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa