Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790605S Erikoistumisjakso: luonnonmaantiede, 5 op 
Tunniste 790605S  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Erikoistumisjakso: luonnonmaantiede  Lyhenne Erikoistumisjak 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Jan Hjort 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1. tai 2. opintovuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija valitsemansa suoritustavan kautta kehittää luonnonmaantieteellistä osaamistaan esimerkiksi ratkaisemalla tutkimuskysymyksiä kirjallisuuden tai empiirisen aineiston avulla. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Sisältö 

Opintojakso palvelee opiskelijan erikoistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valitsemansa suoritustavan kautta syventänyt tietämystään ja/tai kokemustaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, essee tai itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Opintojakso voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Opiskelija voi halutessaan suorittaa jonkin opintojakson toisesta moduulista, toimia tutkimusavustajana, kirjoittaa esseen, suorittaa verkostoyliopiston kurssin tai laatia gradun pohjalta artikkelikäsikirjoituksen. Eri suoritusmahdollisuuksista voi keskustella professorin kanssa.

 
Kohderyhmä 

Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat, erityisesti luonnonmaantieteen opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Sovitaan erikseen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sovitaan erikseen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Jan Hjort

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Toimiminen tutkimusprojekteissa antaa työelämävalmiuksia.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa