Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790602S Erikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka, 5 op 
Tunniste 790602S  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Erikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka  Lyhenne Erikoistumisjak 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Eeva-Kaisa Prokkola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1. tai 2. opintovuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija valitsemansa suoritustavan kautta kehittää maantieteellistä osaamistaan esimerkiksi ratkaisemalla tutkimuskysymyksiä kirjallisuuden tai empiirisen aineiston avulla. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Sisältö 

Opintojakso palvelee opiskelijan erikoistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valitsemansa suoritustavan kautta syventänyt tietämystään ja/tai kokemustaan maantieteen erikoistumisalallaan. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Opintojakso voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Opiskelija voi halutessaan: tehdä toisen lopputentin, suorittaa jonkin opintojakson toisesta moduulista, toimia tutkimusavustajana, suorittaa verkostoyliopiston kurssin, laatia gradun pohjalta artikkelikäsikirjoituksen, tehdä kirjatentin, laatia kirja-arvostelun, kirjoittaa esseen. Eri suoritusmahdollisuuksista voi keskustella professorin kanssa.

 
Kohderyhmä 

FM-moduulivaiheen opiskelijat.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso voi olla jostain toisesta moduulista.

 
Oppimateriaali 

Sovitaan erikseen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Eeva-Kaisa Prokkola

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Toimiminen tutkimusprojekteissa antaa työelämävalmiuksia.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa