Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694962S Viron jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 694962S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Viron jatkokurssi  Lyhenne Viron jatkokurs 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maria Frick 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

viro ja suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja analysoimaan kontrastiivisesti viro-suomi-näkökulmasta viron kieliopin ja Viron kulttuurin keskeiset osat. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen itsenäisen kielitaidon tason B1 kaikilla sen osa-alueilla. Opiskelija osaa käyttää viron keskeistä sanastoa.

 
Sisältö 

viron kielioppi, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet sekä Viro-suomi-kontrastiivinen kielioppi

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

luennot (12 tuntia), harjoitukset (28 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia)

 
Kohderyhmä 

kaikki Oulun yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Edellyttää Viron alkeiskurssin suorittamista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Pajusalu ym. 2017: Meie keelesild; Remes, Hannu 2015: Viron kielioppi.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo tai korvaavat tehtävät; tentti ja suullinen kuulustelu, johon luetaan 20 sivua vironkielistä kaunokirjallisuutta. Kielioppitentin voi korvata oppimispäiväkirjalla.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Maria Frick

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Viron jatkokurssi  Opintojakso  Maria Frick  12.01.21 -18.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa