Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694819A Lasten- ja aikuisneurologia, 5 op 
Tunniste 694819A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Lasten- ja aikuisneurologia  Lyhenne Lasten- ja aiku 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kaisu Heinänen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2 kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää keskeiset tiedot ihmisen neuroanatomiasta ja -fysiologiasta. Lisäksi hän tunnistaa lasten- ja aikuisneurologisia sairauksia ja niiden lääketieteellisiä diagnostisia piirteitä, etiologisia tekijöitä sekä lääketieteellisiä hoitoja.

 
Sisältö 

Neuroanatomia ja -fysiologia, lasten- ja aikuisneurologia, neurologiset sairaudet sekä niiden diagnostiikka ja hoito

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Opintojakson toteutustavat vaihtelevat, yhteensä 135 t opiskelijan työtä.

 
Kohderyhmä 

logopedian opiskelijat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori, yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Lasten- ja aikuisneurologia  Opintojakso  Anne Saari  14.03.22 -18.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa