Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op 
Tunniste 694959Y  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi  Lyhenne Yleisen kieliti 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Santeri Palviainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi, 1.-2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

 
Sisältö 

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

luennot (48 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (87 tuntia)

 
Kohderyhmä 

kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja

 
Oppimateriaali 

oheislukemisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

kotitehtävät ja tentti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

lehtori Santeri Palviainen

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 
Lisätiedot 

Opintojakso on edellytys muille yleisen kielitieteen kursseille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi  Opintojakso  Santeri Palviainen  09.09.20 -26.11.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi tentti  Tentti    10.12.20