Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op 
Tunniste 694958Y  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suomen kielen rakenne  Lyhenne Suomen kielen r 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Katja Västi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.

 
Sisältö 

Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

luennot (24 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (101 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua (135 tuntia)

 
Kohderyhmä 

tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

verkkomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Katja Västi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Suomen kielen pääaineopiskelijat sisällyttävät kurssin kieli- ja viestintäopintoihin.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa