Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580214S Tutkimussuunnitelma Pro gradu, 5 op 
Tunniste 580214S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tutkimussuunnitelma Pro gradu  Lyhenne Tutkimussuunnit 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 op 

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

Maisteriopinnot

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida tutkimusprojektin.

 
Sisältö 

Pro gradun tutkimussuunnitelman laadinta.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Opiskelija tekee tutkielman tutkimussuunnitelman itsenäisesti ohjaajan opastamana. Aiheesta ja sisällöstä sovitaan tutkinto-ohjelman professorin kanssa. Tutkimussuunnitelma esitetään seminaarissa.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisteriopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ennen pro gradu-tutkielmaa

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Suositellaan, että pro gradu -tutkielmaa aloitettaessa maisterivaiheen opintoja olisi suoritettuna n. 60 op.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson aikataulu on joustava, tutkielman aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkimussuunnitelma Pro gradu KESÄ 2021  Opintojakso  Jämsä, Timo Jaakko  01.05.21 -30.09.21
Ilmoittautumiseen Tutkimussuunnitelma Pro gradu 2021-22  Opintojakso  Jämsä, Timo Jaakko  30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa