Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay900084Y Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay900084Y  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tieteellinen viestintä (AVOIN YO)  Lyhenne Tieteellinen vi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8001 Kieliopinnot, suomi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija                                               

 • tunnistaa tieteellisen tekstin
 • tuntee tieteellisen tekstin arviointiprosessin
 • pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
 • osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
 • osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä tekstiä kurssilla esitetyistä lähtökohdista
 • pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
 • osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
 • osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin
 
Sisältö 

Lähteiden käyttö, tekstin rakenne, tavoite, tutkimuskysymykset, johdantoluku, kirjoitusprosessi, tyyli, tieteellisen tekstin arviointiprosessi, yhdessä tekeminen, raportointi, palaute.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäinäistä työskentelyä noin 100 h

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 
 • Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. 368-387.
 • Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.
 • Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
 • Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
 • APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
 • Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Niina Sarajärvi

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa