Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay900085Y  Voimassaolo 01.01.2016 -
Nimi Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO)  Lyhenne Asiantuntijan v 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8001 Kieliopinnot, suomi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija

●     tuntee verkkoviestinnän nykytilan
●     osaa tuottaa verkkoon toimivaa ja tilanteeseen sopivaa sisältöä
●     pystyy osallistumaan tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti erilaisiin viestintätilanteisiin verkossa
●     osaa hyödyntää verkkoa ja sosiaalista mediaa viestinnässä
●     hahmottaa oman verkkoviestinnän osaamisensa ja osaa tehdä sen näkyväksi.

 
Sisältö 

Verkkoviestintä osana asiantuntijuutta ja ammattitaitoa, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median nykytila ja mahdollisuudet, verkkotekstit, lähde- ja mediakriittisyys, yhteistyö- ja palautetaidot

 
Järjestämistapa 

monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus korkeintaan 24 t ja itsenäinen työskentely noin 111 t

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat. (Tutkinto-opinnoissa opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti arkeologian, kulttuuriantropologian ja pohjoismaisen filologian 1. opintovuoden opiskelijoille. Kurssille voivat osallistua myös muut humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ja KieKuVi-sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.)

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opettajan jakama materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumisestaan ja hankkimistaan taidoista digitaalisen osaamismerkin.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kaija-Mari Kananen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kymenlaakson kesäyliopisto:

Kotkan toimipisteen yhteystiedot:

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

puh. 040 538 0213

Kouvolan toimipisteen yhteystiedot:

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

puh. 044 747 8501

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/avoin-yliopisto-opetus

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa