Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750380A Työelämään tutustuminen, 1-5 op 
Tunniste 750380A  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Työelämään tutustuminen  Lyhenne Työelämään tutu 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

1-5 op / 27-133 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 1. kl - 3. kl.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija hankkii työelämäkokemusta ja kehittää yleisiä työelämätaitojaan, kuten esimerkiksi vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, sekä tutustuu työyhteisön toimintaan. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös oman alan ulkopuolisessa työpaikassa.

 
Sisältö 

Itsenäistä työskentelyä esimerkiksi kesätyöpaikassa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Opiskelija pitää kirjaa työtehtävistä ja -tunneista, jotka lisätään raporttiin jakson suorittamisen jälkeen. Raportti sisältää itsearviointia.

 
Kohderyhmä 

LuK-vaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suoritetaan ennen 750615S Harjoittelua.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Raportti ja oppimispäiväkirja.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / Hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Hely Häggman, Timo Muotka tai Heikki Helanterä.

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Harjoittelu koulutusta vastaavissa työtehtävissä lisää työelämävalmiuksia.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa