Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ayA551101 Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO), 25 op 
Tunniste ayA551101  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO)  Lyhenne Terv.t. perop 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5511 Terveystieteet 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Opettajat
Nimi
Anne Oikarinen 

Kuvaus
Laajuus 

25 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Sisältö 

Terveystieteiden perusopintojen (25 op) sisällössä painottuvat terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan, johtamisen ja koulutuksen teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet työelämään. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Hän osaa keskustella terveysalan etiikan keskeisistä käsitteistä ja ymmärtää niiden merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset periaatteet, arvot ja lähestymistavat sekä kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä. Hän tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa