Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040021Y Tieto ja tutkimus, Työvälineet, 0.5-1 op 
Tunniste 040021Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Tieto ja tutkimus, Työvälineet  Lyhenne Tieto ja tutkim 
Laajuus0.5-1 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pentti Nieminen 

Kuvaus
Laajuus 

0,5op

 
Ajoitus 

1.lkv.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Oulun yliopiston yhteisessä käytössä olevat tietotekniikan resurssit. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti lääketieteellisen tiedekunnan työasemia ja tietoliikennepalveluja sekä yleisimmin opiskelussa tarvittavia ohjelmia ja kirjaston palveluja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

 
Sisältö 

T:
Työasemien käyttö, tietoturva ja tietosuoja, tietoverkkoyhteydet, opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

Kirjoitusohjeet ja tekstinkäsittely:
Kirjallisen opinnäytteen osat, tulosten esittäminen, taulukot ja graafiset esitykset, tekstiviitteet ja lähdeluettelo.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus.

 
Toteutustavat 

040021Y (0,5 op) Tieto ja tutkimus, työvälineet

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmien sekä terveystieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tieto ja tutkimus II
Epidemiologian perusteet
Evidence Based Medicine –opinnot
Reading for Academic Purposes
Scientific Communication

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Pentti Nieminen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole.

 
Lisätiedot 

040021Y Tieto ja tutkimus, työvälineet 0,5 op opintojakso korvaa aiemmin toteutuneen 040012Y-01 harjoitukset 0,5 op opintojakson osasuoritteen OPS 2015 lähtien.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa