Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op 
Tunniste 694673S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus  Lyhenne Tiedonhankinnan 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 op opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida tiedonhankinnan ja -haun erityiskysymyksiä, keskeisiä teorioita ja menetelmiä ja niiden tutkimusta. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.

 
Sisältö 

Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus ja niiden intergaatio.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005) Turn - integration of information seeking and retrieval in context.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti tai essee (ks. ohje syventävien opintojen vaihtoehtoisen opintojaksojen suorittamisesta). Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa