Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op 
Tunniste 694672S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus  Lyhenne Tietohallinnon 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa analysoida tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja välineitä sekä perustella niiden merkitystä ja tehtävää erilaisissa informaatio- ja organisaatioympäristöissä. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.

 
Sisältö 

Tietohallinto, tietojohtaminen, informaatio ja tieto organisaatioympäristössä, tiedon jakaminen ja uuden tiedon luominen tietoperustaisissa organisaatiossa.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Dalkir, K. (2011): Knowledge Management in theory and practice. 2nd ed.; Vol. 8; I.

 

Suorsa, A. (2017): Interaction for knowledge creation – a phenomenological study in Knowledge Management. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526215228.pdf

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti tai essee (ks. ohje syventävien opintojen vaihtoehtoisen opintojaksojen suorittamisesta). Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Anna Suorsa

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa