Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
693714S Sociolingvistik, 5 op 
Tunniste 693714S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Sociolingvistik  Lyhenne Sociolingvistik 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1103 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 p.

 
Opetuskieli 

Svenska

 
Ajoitus 

4:e–5:e året

 
Osaamistavoitteet 

De studerande har fördjupad kännedom om språkets funktioner i samhället samt förtrogenhet med allmänna sociolingvistiska teorier, metoder och analyssätt.

 
Sisältö 

Genomgång av de viktigaste inriktningarna inom sociolingvistiken

 
Järjestämistapa 

Kontaktundervisning, självständiga studier

 
Toteutustavat 

Föreläsningar

 
Esitietovaatimukset 

693697A Sociolingvistik

 
Oppimateriaali 

Enligt lärarens anvisningar

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Skriftlig tentamen, uppsats

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Kirsi Lepistö

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sociolingvistik  Opintojakso  Kirsi Lepistö  19.01.22 -30.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa