Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
693709S Dialektologi, 5 op 
Tunniste 693709S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Dialektologi  Lyhenne Dialektologi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1103 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 p.

 
Opetuskieli 

Svenska

 
Ajoitus 

4:e–5:e året

 
Osaamistavoitteet 

De studerande kan redogöra för dialekternas historiska bakgrund och Sveriges och Svenskfinlands nutida dialektförhållanden.

 
Sisältö 

Under kursen studeras svenskans regionala varianter och språklig variation bl.a. med hjälp av sociolingvistisk och dialektologisk forskning.

 
Toteutustavat 

Föreläsningar, projektarbete, självständiga studier

 
Oppimateriaali 

Kontakta alltid den ansvariga läraren innan du sätter igång!

- Ivars, Ann-Marie, 2015: Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1. Helsingfors: Svenska
litteratursällskapet i Finland. https://www.sls.fi/sv/utgivning/dialekter-och-smastadssprak
- Tandefelt, Marika, (red.) 2015: Gruppspråk. samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2. Helsingfors:
Svenska litteratursällskapet i Finland. https://www.sls.fi/sv/utgivning/gruppsprak-samsprak-tva-sprak 
- Övriga böcker/artiklar väljs i samråd med examinatorn.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Paula Rossi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa