Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
693692P Svensk språk- och samhällshistoria, 5 op 
Tunniste 693692P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Svensk språk- och samhällshistoria  Lyhenne Svensk språk- o 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1103 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 p.

 
Opetuskieli 

Svenska

 
Ajoitus 

1:a året

 
Osaamistavoitteet 

De studerande kan de nordiska språkens, i synnerhet svenskans, historiska bakgrund samt de politiska, samhälleliga och sociala faktorer som varit av betydelse för svenskans utveckling. De kan även redogöra för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.

 
Sisältö 

Genomgång av språkutveckling från urnordisk till nysvensk tid. Språkutvecklingen betraktas i ett samhälls- och kulturhistoriskt perspektiv.

 
Järjestämistapa 

Kontaktundervisning

 
Toteutustavat 

Föreläsningar

 
Oppimateriaali 

Enligt lärarens anvisningar

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Avslutande skriftligt förhör/inlämningsuppgifter/uppsats

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Paula Rossi

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa