Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
810020Y Orientoivat opinnot, 2 op 
Tunniste 810020Y  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Orientoivat opinnot  Lyhenne Orientoivat opi 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Helena Tokkonen 

Kuvaus
Laajuus 

2 op/53 tuntia opiskelijan työtä

 

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. vsk, syys- ja kevätlukukausi, periodit 1-4

 

 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija

 

  • tunnistaa yliopisto-opiskelunsa kannalta tärkeimpien yksiköiden, organisaatioiden ja järjestöjen toiminnan ja palvelut sekä opiskelijan vaikutusmahdollisuudet niissä
  • tunnistaa yliopisto-opiskelun, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman ja tietojenkäsittelytieteen ja IT-alan tärkeimmät ominaispiirteet opiskelun ja opintojen suunnittelun kannalta,
  • osaa pohtia opintojensa tarkoitusta ja tulevaa opintopolkuaan,
  • osaa laatia ja esittää oman ensimmäisen HOPSinsa (eHOPS),
  • tuntee Oulun kaupungin ja sen tarjoamat palvelut.

 

 

 
Sisältö 

1. Yhteiset tilaisuudet ja luennot, 2. Pienryhmätoiminta, 3. HOPS:n laadinta ja tarkistus 4. Tiedekirjasto Tellus ja Oula-tietokanta ja 5. Omaopettajatoiminta.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja verkko-opetus.

 

 
Toteutustavat 

Yhteiset tilaisuudet ja luennot 16 h, pienryhmätoiminta 15 h, HOPS:n laatiminen ja palaute 4 h, omatoiminen työskentely 8 h, omaopettajatapaamiset 10 h.

 

 

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat kandidaattivaiheessa.

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Luo perustaa myöhemmille opintojaksoille.

 

 

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaalit, www-sivut, opinto-oppaat, esitteet ja lomakkeet.

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille, yhteisiin tilaisuuksiin, pienryhmätoimintaan ja omaopettajatapaamisiin. HOPS:n laatiminen ja palauttaminen WebOodiin.

 

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

 

 
Vastuuhenkilö 

Heli Alatalo

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Orientoivat opinnot/TOL  Opintojakso  Helena Tokkonen  31.08.20 -26.01.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa