Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
773346A Ympäristögeologia, 5 op 
Tunniste 773346A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Ympäristögeologia  Lyhenne Ympäristögeolog 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3261 Maaperägeologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kaivannaisala 

Opettajat
Nimi
Juha Pekka Lunkka 

Kuvaus
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

2. tai 3. vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ja ymmärtää:

ympäristögeologian peruskäsitteet

geologisten luonnonvarojen käyttöön sisältyvät ympäristövaikutukset

geologiset riskitekijät

ihmistoiminnan ja kaupungistumisen vaikutukset ympäristöön

maaperän ja vesien happamoitumisen.

 
Sisältö 

Opiskelija tunnistaa ympäristögeologian peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä luonnollisten geologisten prosessien sekä ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioinnissa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

24 h luentoja, omatoimisia harjoitustöitä ja vierailuja.

 
Kohderyhmä 

2. (periodi 1 tai 2) ja 3. vuosikurssin opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen kurssille ilmoittautumista: Geologian peruskurssi II (771114P) ja Johdatus Suomen maaperägeologiaan ja maaperän raaka-ainevaroihin (771116P) tai vastaavat tiedot.

 
Oppimateriaali 

Niini, H., Uusinoka, R. & Niinimäki, R. 2007. Geologia ympäristötoiminnassa. Rakennusgeologinen yhdistys – Byggnadsgeologiska föreningen r.y., 354 s. ja Murck, B.W., Skinner, B.J. & Porter, S.C., 1996: Environmental Geology, John Wiley & Sons, 535 s., soveltuvin osin sekä muut kurssilla jaettavat materiaalit.

Kurssikirjallisuuden saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen opetukseen, ryhmä- ja/tai harjoitustyöt, kirjallinen kuulustelu. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Noppa-opintoportaalista. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

5-1/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Pertti Sarala

 
Työelämäyhteistyö 

Voidaan järjestää vierailuja ja kutsua asiantuntijoita.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ympäristögeologia  Opintojakso  Pertti Sarala  08.09.21 -15.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Ympäristögeologia tentti  Tentti  Pertti Sarala  20.10.21
Ilmoittautumiseen Ympäristögeologia tentti  Tentti  Pertti Sarala  10.11.21
Ilmoittautumiseen Ympäristögeologia tentti  Tentti  Pertti Sarala  01.12.21