Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
754322A Hydrobiologian perusteet, 5 op 
Tunniste 754322A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Hydrobiologian perusteet  Lyhenne Hydrobiologian 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Muotka, Timo Tapani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 3. kl tai FM-tutkinto 1. kl, parillisina vuosina.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa määritellä sisävesien ekosysteemien tärkeimmät eliöryhmät ja ekosysteemien rakenteen ja toiminnan.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään hydrobiologian perustermistöön, jonka hallitseminen on välttämätöntä muissa hydrobiologian opinnoissa. Käsitellään järvien ja virtavesien hydrografiaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä sisävesien eliöyhteisöjen rakennetta ja ekologisia vuorovaikutuksia. Perehdytään sisävesien eliöstöön (bakteerit, kasvi- ja eläinplankton, vesihyönteiset, muut selkärangattomat, kalat), tärkeimpiin biologisiin vuorovaikutusmekanismeihin (kilpailu, predaatio, parasitismi, mutualismi), sisävesien ravintoverkkojen rakenteeseen ja niiden säätelyyn sekä sisävesien biodiversiteettiin. Lopuksi käsitellään ihmisen vaikutuksia sisävesien biodiversiteettiin ja ekosysteemitoimintoihin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luennot 26 h, te.

 
Kohderyhmä 

EKO, AO valinnainen.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Pakollinen niille, jotka suorittavat hydrobiologian opintokokonaisuuden.

 
Oppimateriaali 

Kurssin aikana jaettava materiaali. Lisäksi Brönmark, C. & Hansson, L. 2005: The Biology of Lakes and Ponds. Oxford University Press, 285 s.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Timo Muotka.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Hydrobiologian perusteet  Opintojakso  Muotka, Timo Tapani  15.03.22 -13.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Hydrobiologian perusteet tentti  Tentti    20.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Hydrobiologian perusteet tentti  Tentti    04.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Hydrobiologian perusteet tentti  Tentti    23.05.22