Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
756348A Globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset vaikutukset, 5-8 op 
Tunniste 756348A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset vaikutukset  Lyhenne Globaalimuutoks 
Laajuus5-8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 (-8) op / 133 (-240) h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK, FM tai FT –tutkinto. Retkeily järjestetään resurssien salliessa.

 
Osaamistavoitteet 

Pystyy jäsentämään ilmastomuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset ympäristövaikutukset subarktisella alueella. Lisäksi opiskelija kykenee käyttämään aihepiiriin liittyviä tutkimuksellisia perusmenetelmiä, ja hän tietää miten subarktisia tutkimusasemia voi hyödyntää tutkimustoiminnassa.

 
Sisältö 

Luennoilla käsitellään globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologisia vaikutuksia. Sisältö painottuu erityisesti pohjoisten alueiden ympäristövaikutuksiin ja niiden ekologiseen merkitykseen. Retkeilyssä opiskelija perehtyy pohjoisten alueiden erityispiirteisiin ja tutustuu pohjoisten tutkimusasemien toimintaan ja siellä tehtävään tutkimukseen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

(1) 24 h lu ja loppukuulustelu sekä 15 h omatoimista opiskelua ja seminaarityö (5 op); (2) 4 pv retkeily (3 op) resurssien salliessa; retkeilyn suorittaminen edellyttää ensimmäisen osion hyväksyttyjä suorituksia.

 
Kohderyhmä 

Ekologian opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-ACIA (2005) Arctic Cli­mate Impact Assessment, Cambridge Uni­versity Press, 1042 p. -AMAP Assessment 2006: Acidifying Pollutants, Arctic Haze, and Acidification in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. Xii + 112pp. Bell JNB & Trehow M (eds.) 2002. Air pollution and plant life. Wiley. 2nd edition. 480 pages.

Kurssikirjojensaatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot, essee ja seminaari, retkeily, loppuraportti ja -seminaari. Arviointikriteerinä lopputentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Tentti: 1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Taulavuori.

 
Työelämäyhteistyö 

Mahdollinen retkeily sisältää tutustumiskäyntejä pohjoisille tutkimusasemille.

 
Lisätiedot 

Retkeily järjestetään resurssien salliessa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa