Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802357A Euklidiset avaruudet, 5 op 
Tunniste 802357A  Voimassaolo 01.06.2015 -
Nimi Euklidiset avaruudet  Lyhenne Euklidiset avar 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Ville Suomala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

- osaa määritellä topologian peruskäsitteet

- osaa käsitellä jonoja

- osaa perustella jatkuvien vektorifunktioiden ominaisuuksia.

 
Sisältö 

Jonot, vektorifunktioiden jatkuvuus ja raja-arvo, topologian peruskäsitteet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 tuntia luentoja, 14 tuntia harjoituksia, itsenäistä työskentelyä

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Funktiot ja raja-arvo, Jatkuvuus ja derivaatta, Matriisilaskenta sekä Integraali.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Hylätty, 1-5

 
Vastuuhenkilö 

Ville Suomala

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Euklidiset avaruudet  Opintojakso  Ville Suomala  01.11.21 -15.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Euklidiset avaruudet tentti  Tentti  Ville Suomala  11.02.22