Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477624S Säätötekniikan menetelmät, 5 op 
Tunniste 477624S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Säätötekniikan menetelmät  Lyhenne Säätötekniikan 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
István Selek 

Kuvaus
Laajuus 

5 op /135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodeissa 1

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa näytteenoton problematiikan ja osaa soveltaa aikadiskreettejä menetelmiä systeemianalyysissä ja säätösuunnittelussa

 
Sisältö 

1. Taajuustason säätösuunnittelun menetelmät. 2. Tilamallit ja tilasäätö Aikadiskreetit mallit, jatkuva-aikaisten mallien diskretointi, diskreetti tilaesitys, differenssiyhtälöt, siirto-operaattorit, Z-muunnos, pulssin siirtofunktio. 3. Aikadiskreettien signaalien muodostuminen ja ominaisuudet. 4. Mallipohjaiset säätöalgoritmit, napojensijoittelu, optimisäätö.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja laskuharjoitukset periodiopetuksena

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan di-vaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan opintojaksojen 477621A Säätöjärjestelmien analyysi ja 477622A Säätöjärjestelmien suunnittelu suorittamista etukäteen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste. Dorf, R. (2010) Modern Control Systems. Prentice-Hall, New York, 1104 s, Ogata, K (2002) Modern Control Engineering. Prentice-Hall, New York, 964 s. ja Åström, K ja Murray, R. (2009) Feedback Systems, An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press, New Jersey, 396 s., Landau, I D and Zito, G (2006) Digital Control Systems. Springer, 484 s.; Ogata, K (1995) Discrete-time Control Systems. Prentice-Hall, 768 s.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti. Ohjatun opetuksen määrä 50 tuntia.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Seppo Honkanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Säätötekniikan menetelmät  Opintojakso  István Selek  01.09.20 -23.10.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa