Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521079S Johdatus nanoteknologiaan, 5 op 
Tunniste 521079S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Johdatus nanoteknologiaan  Lyhenne Johdatus nanote 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Krisztian Kordas 

Kuvaus
Laajuus 

5 ECTS cr.

 
Opetuskieli 

English

 
Ajoitus 

4th period

 
Osaamistavoitteet 

1. The students will acquire the basic principles of nanoscience and technology.

2. The course will also help understanding and rational thinking concerning strategies towards practical synthesis and safe utilization of nanomaterials.

 
Sisältö 

Nanotechnology definitions and the nanomaterials around us. Health concerns. Synthesis methods; morphological, structural, electrical, optical and spectroscopic characterization of nanomaterials. Properties on the nanoscale. Integration and device development with nanomaterials. Current and future applications.

 
Järjestämistapa 

Lectures

 
Toteutustavat 

Though the course is primarily based on lectures, the communication channel is open in both directions enabling continuous comments, questions and feedback from the students. Critical explanations and think alouds are also applied to motivate thinking and active learning.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Lecutre notes and parts of following books Springer Handbook of Nanotechnology, (Ed.) B. Bhushan. Springer Handbook of Nanomaterials, (Ed.) R. Vajtai. Nano-Age: How Nanotechnology Changes Our Future, M. Pagliaro. Applied Nanotechnology: The Conversion of Research Results to Products, J. Ramsden. Introduction to Nanotechnology, C.P. Poole, Jr.,F.J. Owens.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Examination.

 
Arviointiasteikko 

Numerical grading 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Krisztian Kordas

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johdatus nanoteknologiaan  Opintojakso  Krisztian Kordas  10.03.20 -15.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa