Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521071A Puolijohdekomponenttien perusteet, 5 op 
Tunniste 521071A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Puolijohdekomponenttien perusteet  Lyhenne Puolijohdekompo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Hagberg 
Jani Peräntie 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 132,5 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa kuvata pn- ja metalli-oksidi-puolijohde -liitoksen perusominaisuudet

2. osaa selittää puolijohdediodien ja -transistorien perustyypit, niiden rakenteet ja toiminnalliset pääpiirteet

 
Sisältö 

pn- ja metalli-puolijohde -liitos. Puolijohdediodit ja -laserit. Bipolaariliitostransistorit. Kenttävaikutustransistorit. Kytkinkomponentit.

 
Järjestämistapa 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Toteutustavat 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Kohderyhmä 

2. vuoden sähkötekniikan opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

521104P Materiaalifysiikan perusteet.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ilmoitetaan luentojen alussa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Hagberg

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Puolijohdekomponenttien perusteet  Yleinen tentti  Juha Hagberg,
Jani Peräntie 
15.06.20ma 16.15-19.15