Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781306A Orgaaninen kemia II, 5 op 
Tunniste 781306A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Orgaaninen kemia II  Lyhenne Orgaaninen kemi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa selittää ja analysoida syvällisesti mekanistiselta kannalta orgaanisen kemian reaktioita sekä ennustaa tapahtuvia reaktioita.

 
Sisältö 

Eliminaatioreaktiot, additiot alkeeneihin, Diels-Alder –reaktiot, aromaattisten heterosyklien kemia, enolien ja enolaattien muodostus ja hyödyntäminen orgaanisessa kemiassa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

38 tuntia luentoja, 96 tuntia itseopiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Esitietovaatimukset 

Orgaaninen kemia I (781305A)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali sekä Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001 ja Clayden, J., Greeves, N., Warren, S.: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2. painos, 2012.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1 loppukuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Heiskanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Orgaaninen kemia II  Opintojakso  Juha Heiskanen  14.03.22 -28.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Orgaaninen kemia II tentti  Tentti  Juha Heiskanen  05.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Orgaaninen kemia II tentti  Tentti  Juha Heiskanen  09.06.22