Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781304A Fysikaalinen kemia II, 5 op 
Tunniste 781304A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Fysikaalinen kemia II  Lyhenne Fysikaalinen ke 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Opettajat
Nimi
Pursiainen Jouni 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 48 h luentoja

 
Opetuskieli 

Suomi, oppikirjan avulla mahdollisuus suorittaa myös englanniksi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee molekyylien liikkuvuuden, reaktiokinetiikan, reaktiodynamiiikan ja pintakemian perusteet. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan joihinkin spektroskopian osa-alueisiin.

 
Sisältö 

Oppikirjan luvut ”Molecules in motion”, ”The rates of chemical reactions, “The kinetics of complex reaction”, “Molecular reaction dynamics” ja “Processes at solid surface”. Lisäksi erikseen sovittavia osia spektroskopiaa samasta oppikirjasta.

 
Järjestämistapa 

Luennot, joihin sisältyy laskuesimerkkejä.

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta, johon sisältyy laskuesimerkkejä.

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan Fysikaalinen kemia I

 
Oppimateriaali 

Oppikirjana Atkins’ Pysical Chemistry, 8. tai jokin muu painos

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentit perustuvat oppikirjaan

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Pursiainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Fysikaalinen kemia II  Opintojakso  Pursiainen Jouni  26.10.20 -12.01.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa