Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781304A Fysikaalinen kemia II, 5 op 
Tunniste 781304A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Fysikaalinen kemia II  Lyhenne Fysikaalinen ke 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Opettajat
Nimi
Pursiainen Jouni 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, oppikirjan avulla mahdollisuus suorittaa myös englanniksi.

 
Ajoitus 

Opintojakso pidetään syyslukukaudella. Suositeltava ajankohta on 2. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija tuntee molykyylien liikkuvuuden, kinetiikan ja reaktiodynamiikan sekä kiinteiden pintojen keskeisimmät asiat.

 
Sisältö 

Atkinsin oppikirja, luvut 21-25.

 
Järjestämistapa 

Luennot ja laskuharjoitukset.

 
Toteutustavat 

32 tuntia luentoja, 10 tuntia laskuharjoituksia.

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjana Atkins’ Pysical Chemistry, 8. tai jokin muu painos.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentit perustuvat oppikirjaan.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Pursiainen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole suoraa työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa