Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781303A Fysikaalinen kemia I, 5 op 
Tunniste 781303A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Fysikaalinen kemia I  Lyhenne Fysikaalinen ke 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, oppikirjan avulla mahdollisuus suorittaa myös englanniksi.

 
Ajoitus 

1. vuosi, kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija tuntee termodynamiikan ja kemiallisen tasapainon keskeisimmät asiat ja kykenee suorittamaan niihin liittyviä lasku­tehtäviä. Opiskelija osaa selittää ja arvioida entalpian, entropian ja Gibbsin energian merkitystä sille, miten kemialliset systeemit hakeutuvat kohti tasapainotilaa. Opiskelija osaa soveltaa termody­namiikan periaatteita kemian ilmiöiden selittämiseen.

 
Sisältö 

Oppikirjan osa I: “Equilibrium”.

 
Järjestämistapa 

Luennot ja laskuharjoitukset.

 
Toteutustavat 

48 h luentoja, 12 h laskuharjoituksia

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjana Atkins’ Pysical Chemistry, 8. tai jokin muu painos

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentit perustuvat oppikirjaan

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.                          

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Pursiainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Fysikaalinen kemia I  Opintojakso  Pursiainen Jouni  15.03.21 -04.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen KESÄTENTTI Fysikaalinen kemia I  Tentti  Pursiainen Jouni 
13.08.20to 13.15-16.00