Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694956S Graduseminaari, 10 op 
Tunniste 694956S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Graduseminaari  Lyhenne Graduseminaari 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sivonen 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. tai 5. lukuvuosi, 1.–4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee analysoimaan oman tutkimusalansa aikaisempaa tutkimusta. Hän osaa arvioida kriittisesti oman pro gradu -työnsä teoreettista ja metodista lähdekirjallisuutta ja yhdistellä sitä oman tutkimuksensa näkökulmasta. Opiskelija osaa kommentoida olemassa olevaa tutkimustietoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida uutta tutkimustietoa omaksumansa teoreettisen ja metodisen näkemyksen ja tutkimusaineistonsa pohjalta.

 
Sisältö 

pro gradu -tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen

 
Järjestämistapa 

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

 
Toteutustavat 

seminaari (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (246 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

suomen kielen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja verkkomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laadinta, opponointi ja osallistuminen seminaareihin

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

professori Jari Sivonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Graduseminaari  Opintojakso  10  Jari Sivonen  07.09.20 -18.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa