Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694955S Valinnaisia opintojaksoja 1, 5 op 
Tunniste 694955S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Valinnaisia opintojaksoja 1  Lyhenne Valinnaisia opi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sivonen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi, viro, englanti

 
Ajoitus 

vapaa

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

 
Sisältö 

vaihtelee kursseittain

 
Järjestämistapa 

vaihtelee kursseittain

 
Toteutustavat 

vaihtelee kursseittain

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

jaetaan erikseen kursseilla

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

professori Harri Mantila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Valinnaisia opintojaksoja 1  Opintojakso  Jari Sivonen  22.02.21 -24.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa