Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694954S Syventävien opintojen tentti, 5 op 
Tunniste 694954S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Syventävien opintojen tentti  Lyhenne Syventävien opi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sivonen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. tai 5. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa vertailla tekstin, vaihtelun, kieliopin ja tutkimuksen moduuleissa oppimiaan sisältöjä.

 
Sisältö 

Oppiaineen ajankohtasilta aloilta valittu tutkimuskirjallisuus.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä opiskelua.

 
Toteutustavat 

Itsenäistä opiskelua (135 tuntia).

 
Kohderyhmä 

Suomen kielen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Graduseminaari.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaali

1.    Jokin fennistiikan väitöskirja alla mainitusta listasta. Väitöskirjan tulee olla eri alalta kuin opiskelijan oma pro gradu -tutkielma.

Mustanoja, Liisa 2011 : Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. (verkossa)

Nissilä, Leena 2011: Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. (verkossa)

Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä.

Sääskilahti, Minna 2007: Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. (verkossa)

2. Valikoima Virittäjän artikkeleita

Kielioppia

Helasvuo, Marja-Liisa & Huumo, Tuomas 2010: Mikä subjekti on?

Kirjoittamista

Juvonen, Riitta 2010: Evaluoiva että-yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisissä ylioppilasaineissa.

Nimistöä

Räisänen, Alpo 2010: Kostamo, Onkamo ja muita paikannimiä.

Vuorovaikutusta ja keskustelua

Niemi, Jarkko 2010: Myönnyttelymuotti – erimielisyyttä enteilevä samanmielisyyden konstruktio.

Variaatiota ja muutosta

Palander, Marjatta 2008: Itäsuomalaisten murrepiirteiden muodonsisäinen väistymishierarkia.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laajojen kokonaisuuksien hallintaan.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

professori Harri Mantila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa