Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694952S Kielihistoria, 5 op 
Tunniste 694952S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kielihistoria  Lyhenne Kielihistoria 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heini Karjalainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3., 4. tai 5. lukuvuosi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmää erityisesti itämerensuomalaisiin kieliin ja tuntee suomen kielen historiallisen taustan.

 
Sisältö 

suomen kielen kehityksen vaiheet, historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmä

 
Järjestämistapa 

lähiopetus tai kirjatentti

 
Toteutustavat 

luennot (30 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (105 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Murteet ja nykypuhekieli, Äänne- ja muoto-oppi ja Sanasto ja nimistö

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

luennoilla ja sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali ja tentaattorin kanssa erikseen sovittava kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

tentti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Heini Karjalainen

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielihistoria  Opintojakso  Heini Karjalainen  11.01.22 -03.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa