Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694952S Kielihistoria, 5 op 
Tunniste 694952S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kielihistoria  Lyhenne Kielihistoria 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heini Karjalainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. tai 4. vuosi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmää erityisesti itämerensuomalaisiin kieliin.

 
Sisältö 

Suomen kielen kehityksen vaiheet, historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

 
Toteutustavat 

Luennot (30 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (105 tuntia) tai kirjatentti

 
Kohderyhmä 

Suomen kielen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Murteet ja nykypuhekieli

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Verkkomateriaali tai kirjatenttinä Häkkinen 1996: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (SKS) ja Lehtinen 2007: Kielen vuosituhannet (SKS).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

professori Harri Mantila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielihistoria  Opintojakso  Heini Karjalainen  11.01.22 -03.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa