Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694944A Murteet ja nykypuhekieli, 5 op 
Tunniste 694944A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Murteet ja nykypuhekieli  Lyhenne Murteet ja nyky 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Niina Kunnas 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. lukuvuosi, 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa suomen kielen aluemurteet ja niiden keskeiset tuntomerkit sekä osaa analysoida puhutun kielen variaatiota.

 
Sisältö 

suomalainen dialektologia ja sosiolingvistiikka

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

luennot (32 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (103 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kielen kehitys ja vaihtelu, Äänne- ja muoto-oppi, Sanasto ja nimistö

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

luennoilla ja sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali sekä opettajan ilmoittama oheislukemisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

tentti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Niina Kunnas

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Murteet ja nykypuhekieli  Opintojakso  Niina Kunnas  02.11.21 -23.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa