Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694944A Murteet ja nykypuhekieli, 5 op 
Tunniste 694944A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Murteet ja nykypuhekieli  Lyhenne Murteet ja nyky 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Mantila, Harri Eerik 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. lukuvuosi, 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa suomen kielen aluemurteet ja niiden keskeiset tuntomerkit sekä osaa analysoida nykypuhekielen variaatiota.

 
Sisältö 

Suomalainen dialektologia ja sosiolingvistiikka.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

 
Toteutustavat 

Luennot (40 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (95 tuntia).

 
Kohderyhmä 

Suomen kielen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Kielen kehitys ja vaihtelu, Äänne- ja muoto-oppi, Sanasto ja nimistö.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luennot, verkkomateriaali ja Mantila: Murre ja identiteetti ( http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf), Leino, Hyvönen & Salmenkivi: Mitä murteita suomessa onkaan ( http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_26.pdf) sekä Nuolijärvi & Sorjonen: Miten kuvata muutosta ( http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

professori Harri Mantila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Murteet ja nykypuhekieli  Opintojakso  Niina Kunnas  27.10.20 -17.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa